Feature

Cáp ngầm điều khiển tín hiệu

Availability: In stock

Mã sản phẩm:

Be the first to review this product

Cáp điều khiển có giáp (cáp ngầm) 0.6/1kV – Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)

Cáp ngầm điều khiển tín hiệu. Cáp điều khiển thương hiệu Goldcup

 

SỐ LÕI X TIẾT DIỆN MẶT CẮT DANH ĐỊNH
CHIỀU DÀY CÁCH ĐIỆN
CHIỀU DÀY
BĂNG GIÁP
CHIỀU DÀY
VỎ BỌC
ĐƯỜNG KÍNH TỔNG GẦN ĐÚNG ĐIỆN TRỞ RUỘT DẪN Ở 20°C CHIỀU DÀI ĐÓNG GÓI
(mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
5 x 1.5
0.8 0.2 1.8 15 12.1 1000
5 x 2.5
0.8 0.2 1.8 17 7.41 1000
5 x 3.5 (*) 1.0 0.2 1.8 19 5.20 1000
5 x 4
1.0 0.2 1.8 20 4.61 1000
 
7 x 1.5
0.8 0.2 1.8 16 12.1 1000
7 x 2.5
0.8 0.2 1.8 18 7.41 1000
7 x 3.5 (*) 1.0 0.2 1.8 20 5.20 1000
7 x 4
1.0 0.2 1.8 21 4.61 1000
 
12 x 1.5
0.8 0.2 1.8 20 12.1 500
12 x 2.5
0.8 0.2 1.8 22 7.41 500
12 x 3.5 (*) 1.0 0.2 1.8 25 5.20 500
12 x 4
1.0 0.2 1.8 26 4.61 500
 
27 x 1.5
0.8 0.2 1.8 27 12.1 500
27 x 2.5
0.8 0.2 1.8 29 7.41 500
27 x 3.5 (*) 1.0 0.2 2.0 35 5.20 500
27 x 4
1.0 0.2 2.0 36 4.61 500
 
48 x 1.5
0.8 0.2 2.0 34 12.1 300
48 x 2.5
0.8 0.5 2.1 38 7.41 300
48 x 3.5 (*) 1.0 0.5 2.3 46 5.20 300
48 x 4
1.0 0.5 2.4 47 4.61 300

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Đánh giá sản phẩm “Cáp ngầm điều khiển tín hiệu”

custom contents goes here
Top