Download Catalogue, Bảng giá và Tài liệu hướng dẫn tại đây.

STT Nội dung – Bảng giá 2019  Download
1 Bảng giá dây và cáp điện hạ thế GoldCup 2019 Tải về
2 Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn CadiMoon – Cáp hạ thế2019 Tải về
3 Bảng giá cáp hàn, cáp bọc điện cao su JEIL 2019 Tải về
4 Bảng giá Đầu cốt đồng, đồng nhôm, Đầu cốt bọc nhựa, ống nối, chụp sứ 2019 Tải về
5 Catalogue Dây và cáp điện lõi đồng GoldCup 2019 Tải về
6 Catalogue và Hồ sơ năng lực GoldCup 2019 Tải về
7 Catalogue Dây và cáp điện lõi nhôm GoldCup 2016 Tải về
8 Catalogue Ống nhựa gân xoắn HDPE – Asia 2019 Tải về
9 Bảng giá phụ kiện cáp ngầm Raychem 2019 Tải về
10 Catalogue ống nhựa xoắn HDPE – Ospen 2019 Tải về
11 Bảng giá ống nhựa xoắn HDPE – Ospen 2019 Tải về
12 Bảng giá Đầu cáp ngầm RayChem 2019 Tải về
13 Bảng giá Đầu Tee Plug & Elbow RayChem 2018 Tải về
14 Bảng giá Hộp nối cáp ngầm Raychem 2018 Tải về
15 Catalogues phụ kiện cap ngầm Raychem 2019 Tải về
 STT  Nội dung –     Bảng giá 2017-2018 Download
 1  Bảng giá cáp nhôm Cadimoon  tháng 06 2017 Tải về
 2  Bảng giá cáp nhôm Goldcup tháng 06 2017 Tải về
3 Bảng giá Dây và cáp điện Goldcup 2017 Tải về
 4  Bảng giá dây cáp điều khiển Goldcup 2017  Tải về
 5  Bảng giá phụ kện cáp nhôm vặn xoắn abc 2017   Tải về
6 Bảng giá đầu cốt điện, chụp su, phụ kiện khác 2017  Tải về
7 Bảng giá ống nhựa xoắn chịu lực hdpe 2017 Tải về
 STT  Nội dung –     Bảng giá 2018 Download
1 Bảng giá cáp đồng Cadisun Tải về

 

 

 

Top
Call Now Button